Aktuelnosti

Javni poziv za izbor eksperata u 2022. godini

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavljuje javni poziv za prijavljivanje eksperata za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

 

Detaljnije informacije o kriterijumima za prijavu su dostupne na stranici Kriterijumi za izbor eksperata.

Zainteresovani kandidati mogu popuniti prijavne formulare na sljedećim linkovima:

Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista eksperata se ažurira na kraju svakog kvartala i objavljuje na web stranici Agencije.

Tekst javnog poziva se može preuzeti na sljedećem linku.

Font Resize