Kriterijumi za izbor eksperata

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja tokom cijele godine ima otvoren javni poziv za prijavu za listu eksperata sa koje se biraju ekspertske komisije za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

Otvoreni su pozivi za izbor eksperata:

 • Akademsko osoblje
 • Studenti
 • Predstavnici privrede

AKADEMSKO OSOBLJE

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši izbor za listu eksperata su:

 • Posjedovanje naučnog, odnosno akademskog zvanja
 • Dokazana ekspertiza i usavršavanje u relevantnim predmetnim oblastima
 • Radno iskustvo u relevantnim predmetnim oblastima
 • Dokazano iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja
 • Iskustvo na rukovodećim mjestima u institucijama visokog obrazovanja
 • Iskustvo u učešću u projektima u oblastima svoje ekspertize
 • Najvažnije nagrade/priznanja/dostignuća u oblasti svoje ekspertize
 • Najznačajnija članstva u relevantnim tijelima iz oblasti svoje ekspertize
 • Znanje engleskog i ostalih jezika

Uz prijavu, eksperti prilažu i CV.

Formular za prijavu eksperta – akademsko osoblje

 

STUDENTI

Prateći preporuke navedene u Evropskim standardima i smjernicama, Agencija, u postupcima reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, kao obaveznog člana komisije koja će izvršiti evaluaciju, uključuje i studenta. Student se bira sa liste eksperata – studenata.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši izbor za listu eksperata za studente su:

 • Prijavljeni student mora da bude na završnoj godini osnovnih studija, student master ili doktorskih studija
 • Mora biti prepoznat po izvrsnosti i redovnosti u studiranju
 • Iskustvo u postupku akreditacije studijskih programa i reakreditacije institucija
 • Međunarodno iskustvo, dodatno usavršavanje, član udruženja (studentske organizacije i sl.)
 • Iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju
 • Znanje engleskog i ostalih jezika

Uz prijavu, studenti su dužni da predaju i motivaciono pismo u kojem će navesti razloge prijavljivanja, ključne preporuke za unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori (prema njihovom mišljenju) kao i doprinos i očekivanja od učešća u ekspertskom timu za reakreditaciju ustanove.

Formular za prijavu eksperta – studenti

 

PREDSTAVNICI PRIVREDE

U postupcima reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, jedan član komisije može biti stručno lice za oblast tržišta rada, kojeg Agencija bira sa liste eksperata – predstavnici privrede.

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši izbor za listu eksperata su:

 • Posjedovanje naučnog i/ili akademskog zvanja
 • Dokazana ekspertiza i usavršavanje u relevantnim predmetnim oblastima
 • Radno iskustvo u relevantnim predmetnim oblastima i iskustvo na rukovodećim pozicijama
 • Iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja
 • Dodatno usavršavanje i najznačajnija članstva u relevantnim tijelima iz oblasti svoje ekspertize
 • Znanje engleskog i ostalih jezika

Uz prijavu, eksperti prilažu i CV.

Formular za prijavu eksperta – predstavnici privrede 

Font Resize