Aktuelnosti

Ministarska konferencija zemalja Zapadnog Balkana: Kvalitet i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – trendovi i razvoj u EU i na Zapadnom Balkanu

Direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Goran Danilović učestvovao je na Ministarskoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana: Kvalitet i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – trendovi i razvoj u EU i na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Skoplju 26. i 27. septembra 2023. godine.

Događaju, koji je organizovan od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Sjeverne Makedonije u saradnji sa Inicijativom za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE), prisustvovali su ministar obrazovanja i nauke Republike Sjeverne Makedonije, Jeton Shaqiri, ministar prosvjete Crne Gore, Miomir Vojinović, pomoćnik ministra obrazovanja Republike Srbije Aleksandar Jović, zamjenik ministra obrazovanja, nauke i sporta Litvanije Agne Kudarauskiene, kao i preko 80 učesnika predstavnika nadležnih institucija koje se bave obezbjeđenjem kvaliteta u visokom obrazovanju, predstavnika akademske zajednice i stručnjaka u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU).

Tokom dva dana, učesnici su imali priliku da razgovaraju o izazovima sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana srijeću u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, razmijene iskustva, i razgovaraju o budućim trendovima i koracima koje je potrebno preduzeti u cilju jačanja kulture kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na panel diskusiji na temu “Izgradnja kulture kvaliteta u visokom obrazovanju” Danilović je istakao da je u uspostavljanju efikasnog sistema za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koji se bazira na Evropskim standardima i smjernicama (European Standards and Guidelines – ESG), veoma važno da postoji jasan i precizan zakonodavni okvir. Postojeće zakonsko rješenje ne omogućava Agenciji primjenu svih Evropskih standarda i smjernica, te je stoga potrebno intenzivnije raditi na izradi novog zakona, kako bi se Evropska praksa u potpunosti primijenila u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, poštujući specifičnosti nacionalnih okvira. On je istakao da Agencija, do izrade i usvajanja novog zakonskog okvira, strpljivo radi na unutrašnjoj konsolidaciji, unapređenju procedura, ali i izradi Interne analize ispunjenosti uslova, kako bi se adekvatno pripremili za evaluaciju Agencije.

Govoreći o izazovima, Danilović je zaključio da region ima zajedničke izazove i da je upravo zbog toga potrebno zajednički raditi na unapređenju internih i eksternih mehanizama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja – kroz izradu zajedničkih registara eksperata, obuka, pouzdanih informacionih sistema i baza evaluiranih programa i ustanova.

Ministarska konferencija zemalja Zapadnog Balkana „Kvalitet i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju – trendovi i razvoj u EU i Zapadnom Balkanu“ rezultirala je Preporukama politike Zapadnog Balkana za kvalitet u visokom obrazovanju koje definišu dalje smjerove za poboljšanje i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, u skladu s obavezama Bolonjskog procesa i Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta.

Font Resize