Aktuelnosti

Javni poziv za učešće u istraživanju o aspiracijama maturanata na putu prelaza iz srednjoškolskog u visoko obrazovanje

MOJ PLAN

MOJA BUDUĆNOST

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u cilju podrške maturantima na putu prelaza iz srednjoškolskog ka visokom obrazovanju, objavljuje Javni poziv za učešće u istraživanju o aspiracijama maturanata, za predstavnike svih srednjih škola u Crnoj Gori.

Za potrebe pomenutog istraživanja, Agencija je pripremila tekst Upitnika, čijoj izradi je prethodila analiza srodnih istraživanja u zemljama poput Srbije, Hrvatske, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Dobijeni podaci poslužiće za analizu planova, motiva, razloga, socioekonomskih uticaja, ličnih predispozicija i preferencija maturanata, kao i instrumenata koji bi bili podrška za što kvalitetnije donošenje odluka o nastavku obrazovanja.

Uzimajući u obzir aktuelni kontekst i izazove sa kojima se sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori suočava, vjerujemo da će rezultati ovog istraživanja biti od koristi maturantima, donosiocima odluka, kao i svim ostalim stejkholderima u sistemu obrazovanja.

U cilju pribavljanja kvalitetnog uzorka, što veći odziv maturanata kada je u pitanju popunjavanje Upitnika nam je od suštinske važnosti.

Stoga, svi zainteresovani predstavnici srednjih škola, a koji žele da daju doprinos pomenutom istraživanju, mogu se obratiti Sektoru za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje na kontakt mejl: dajana.pavicevic@akokvo.me.

Font Resize