Aktuelnosti

Održan je završni webinar SEQA-ESG projekta

U srijedu, 23.11.2022. godine održan je završni webinar SEQA-ESG projekta na temu „Prevladavanje prepreka u postizanju usklađenosti s ESG-om: lekcije naučene iz projekta SEQA-ESG“.

Webinar je imao za cilj razmjenu iskustava kroz prezentacije agencija i nacionalnih tijela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju o tome kako se suočavaju sa sistemskim/pravnim, organizacionim i izazovima povezanim s praksom u procesu usklađivanjа sa standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je kroz prezentaciju u vezi načina angažovanja eksperata u procesima evaluacija, procedura i metoda prikupljanja informacija, načina donošenja odluka, izazova i unapređenja predstavila iskustvo crnogorske agencije kada je riječ o implementaciji standarda koji se odnosi na ekspertske komisije.

Partnerske zemlje su se usaglasile da se sve agencije srijeću sa istim ili sličnim izazovima, i da je projekat SEQA-ESG koji je okupio agencije ali i eksperte za višegodišnjim iskustvom u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju imao višestruke koristi. Prenošenje znanja i iskustva, pružanje rješenja od strane eksperata u procesima usklađivanja sa ESG-om, kao i podizanje svijesti o važnosti usklađenosti sa ESG-om su samo neki od benefita koji su naglašeni tokom sastanka.

Podsjetimo, SEQA-ESG projekat je imao za cilj da podrži agencije za obezbjeđenje kvaliteta i nacionalna tijela u šest zemalja (Crna Gora, Albanija, Češka Republika, Malta, Moldavija i Slovačka) u procesu stvaranja sistema obezbjeđenja kvaliteta usklađenog s ESG-om, a što je jedna od ključnih obaveza Bolonjskog procesa.

 

 

Font Resize