Aktuelnosti

Održan Sajam evropskih projekata u organizaciji PKCG

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je 28. maja učestvovala na Sajmu evropskih projekata u dvorištu Dvorca Petrovića u Podgorici, a  koji je bio upriličen kao dio proslave Mjeseca Evrope.

Učešće na ovom Sajmu je bila prilika da se posjetioci upoznaju sa projektima koje implementiraju institucije, opštine, kompanije, univerziteti i NVO sektor, kao i za razgovore sa potencijalnim partnerima o pozivima koji se očekuju u narednom periodu.

Agencija je na svom štandu predstavila 8 projekata u kojima trenutno učestvuje, a to su sledeći:

  1. „Podrška evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica (ESG)“ (SEQA – ESG) – podrška novoosnovanim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG.
  2. „Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta“ (BAQUAL) – razvoj programa cjeloživotnog učenja za unaprjeđenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.
  3. „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori“ (DUALMON) – razvoj dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori.
  4. „Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje“ (IESP) – unaprjeđenje međunarodne konkurentnosti i vidljivosti crnogorskih univerziteta.
  5. „Kvalitetno obrazovanje za sve“ – ocjenjivanje akademskog integriteta ustanove.
  6. „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“ (IKCES) – integracija osam ključnih kompetencija na svim nivoima obrazovanja u Crnoj Gori.
  7. „Mikrokreditivi povezani sa ključnim bolonjskim obavezama“ (MICROBOL) – definisanje mape puta koja će identifikovati ključne korake u cilju integracije mikrokreditiva.
  8. „Projekat razmjene zaposlenih“ (BFUG) – mobilnost zaposlenih u agencijama članicama Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Sajam su otvorile predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović i ambasadorka EU u Crnoj Gori dr Oana Cristina Popa.

Pored Agencije na sajmu se predstavilo preko 40 izlagača – korisnika EU fondova.

Učesnici Sajma su se usaglasili da učešće u EU projektima ubrzava proces integracija, pomaže u prenosu i implementaciji dragocjenog znanja iz razvijenih zemalja i doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana.

 

 

Font Resize