Aktuelnosti

Održan sastanak sa predstavnicima UCG i Menadžment Centra u Inzbruku

Predstavnice Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja održale su u utorak, 17.10.2023. godine sastanak sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore i predstavnicima Menadžment Centra u Inzbruku u vezi postupka akreditacije zajedničkog master programa koji ove institucije, zajedno sa partnerima iz Finske, planiraju da realizuju.

Na sastanku je prezentovana nacionalna regulativa koja se primjenjuje u postupcima akreditacije ove vrste programa, naglašeni su minimalni uslovi koje je potrebno ispuniti, a koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju i predstavljena je dinamika realizacije postupka od trenutka podnošenja zahtjeva Agenciji.

Predstavnici institucija visokog obrazovanja su na sastanku prezentovali dinamiku i dogovorili dalje korake u procesu pripreme zajedničke aplikacije, uz poseban osvrt na dio aplikacije koji će biti podnešen od strane Univerziteta Crne Gore. Jedna od tema je bila i primjena Evropskog okvira za akreditaciju zajedničkih programa. Učesnici su informisani da Agencija još uvijek ne primjenjuje pomenuti Evropski okvir, ali je istaknuto da su standardi i smjernice u primjeni usklađeni sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG).

Zaključeno je da je priprema zajedničkog sporazuma, a kako je definisano i Standardima i smjernicama za akreditaciju studijskih programa, prvi korak u pripremi zajedničke aplikacije, te kojim će prije svega biti definisane sve obaveze uključenih ustanova.

 

Font Resize