Aktuelnosti

Online sastanak članica Centralne i istočno-evropske mreže agencija – CEENQA

Predstavnici AKOKVO su 20. septembra 2023. godine prisustvovali redovom online sastanku u organizaciji Centralne i istočno-evropske mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta (CEENQA). Sastanak je bio prilika za predstavljanje budućih aktivnosti ove asocijacije, kao i za diskusiju o aktuelnim trendovima u oblasti obezbjeđenja kvaliteta.

Tom prilikom članice CEENQA su se upoznale i sa aktivnostima srodne asocijacije – Međunarodne mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta (INQAAHE), kao i sa planiranim istraživanjem koje ova asocijacija namjerava sprovesti u narednim mjesecima koristeći kanale mreže CEENQA. Takođe, imajući u vidu da AKOKVO razmatra mogućnost članstva u INQAAHE i širenje međunarodne saradnje, to je bila idealna prilika za upoznavanje sa istom.

Drugi dio agende je bio posvećen predstavljanju rada Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) koju čine države članice – potpisnice Memoranduma o razumevanju i to sledećih 7 zemalja: Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Moldavija. Pomenuta Iicijativa za cilj ima pružanje podrške u sprovođenju reformi u regionu, uzimajući u obzir specifične potrebe i uslove u svakoj državi članici, kao i širi evropski kontekst i trendove. Upravo u organizaciji ERI SEE donosioci odluka u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u okviru Zapadnog Balkana će se okupiti u Skoplju, krajem tekućeg mjeseca, kako bi se identifikovao nivo sprovedenih reformi i istovremeno dale preporuke koje će poslužiti za pripremu Ministarske konferencije zemalja članica EHEA, a koja će se održati tokom 2024.godine u Tirani.

Font Resize