Aktuelnosti

Online sastanak članica Centralne i istočno-evropske mreže agencija – CEENQA

Predstavnici AKOKVO su 15. marta 2023.godine prisustvovali online sastanku u organizaciji Centralne i istočno-evropske mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta (CEENQA). Sastanak je bio prilika za upoznavanje sa radom Agencije za obezbjeđenje kvaliteta iz Bosne i Hercegovine (HEA Bosnia and Herzegovina), sagledavanje izazova sa kojima se HEA suočava, kao i instrumenata za unaprjeđenje procesa rada.

Tom prilikom, članice CEENQA su se upoznale sa digitalnom platformom i priručnikom koji HEA koristi u cilju što kvalitetnije organizacije treniga za eksperte u procesu evaluacije. Imajući u vidu činjenicu da se AKOKVO suočava sa identičnim izazovom i da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti izradi slične platforme, današnji sastanak je bio svojevrsna prilika za unaprjeđenje znanja i kreiranje novih ideja u ovoj oblasti.

Tokom sastanka, članice CEENQA su se upoznale sa projektom koji koordinira OECD pod temom digitalizacije kvaliteta visokog obrazovanja u Mađarskoj, ističući da je digitalizacija jedan od ključnih preduslova za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Font Resize