Aktuelnosti

Online seminar: “Obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u korak sa predstojećim izazovima”

Predstavnici AKOKVO prisustvovali su seminaru na temu  “Obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u korak sa predstojećim izazovima” organizovanom od strane Evropske asocijacije univerziteta (EUA) i Evropske asocijacije ustanova visokog obrazovanja (EURASHE) 18. septembra, u online formatu.

Seminar je bio sjajna prilika za prezentaciju rezultata istraživanja objavljenog u zajedničkoj publikaciji EUA i EURASHE, a tom prilikom diskutovalo se i o potencijalnim implikacijama preliminarnih zaključaka izvedenih iz istog. Glavni fokus istraživanja bio je na percepciji obezbjeđenja kvaliteta iz ugla ustanova visokog obrazovanja, kao i goruća dilema da li su Standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) definisani na način da služe adekvatno svom izvornom cilju. Takođe, na seminaru su istaknuta poređenja različitih stavova agencija za obezbjeđenje kvaliteta, nadležnih ministarstava, kao i studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Diskusiju su predvodili: g. Lewis Purser, direktor nastave, podučavanja i akademskih odnosa ispred Irske univerzitetske asocijacije; gđa. Cecilia Biaggi, savjetnica za politike i projekte ispred EUA-e, kao i g.Jakub Grodecki, menadžer za međunarodne politike i projekte ispred EURASHE-a. Aktivan doprinos seminaru dalo je više od 300 učesnika iz oblasti visokog obrazovanja kroz postavljanje pitanja za diskusiju i glasanje o prioritetima istih.

Prezentovano istraživanje ukazalo je da percepcija ESG-ja u velikoj mjeri zavisi od zrelosti cjelokupnog sistema, kako unutar institucija, tako i na nacionalnom nivou. Većina učesnika usaglasila se oko stava da je u okviru eksternog obezbjeđenja kvaliteta potrebno razmotriti mogućnosti inoviranja postojećih, kao i uvođenje novih standarda. U vezi sa tim, ključna tema istraživanja i diskusije orjentisana je na ideju kreiranja jednostavnijih i manje birokratskih eksternih procesa obezbjeđenja kvaliteta, dovodeći ustanove visokog obrazovanja u položaj u kome će primjena ESG predstavljati dodatan motiv za unaprjeđenje, a ne isključivo ispunjenje zahtijevane norme.

Imajući u vidu da je većina učesnika u procesu  obezbjeđenja kvaliteta izjavila da je stava da ESG treba da obezbijedi dodatne i detaljnije smjernice, stoga će se o ovoj temi dalje razgovarati na Forumu za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja zakazanom za novembar ove godine u Portugalu.

Pored toga, uvidi i zaključci pomenutog istraživanja predstavljaće kvalitetnu osnovu za pripremu naredne Ministarske konferencije, koja će se održati u Tirani, Albaniji, 2024. godine.

Za dodatne detalje o pomenutom istraživanju, posjetite link:

qa fit report.pdf (eua.eu)

 

Font Resize