Odluke akreditacija

Osnovne studije “Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji”, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Univerzitet Adriatik

Font Resize