Aktuelnosti

Plan reakreditacije za 2024. godinu

U skladu sa članom 42 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“, br. 44/2014,  52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019, 74/2020 i 104/2021), kao i Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja broj: 01-630/19-55/1 od 26.03.2019. godine, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja donosi plan reakreditacije ustanova visokog obrazovanja.

Planom je predviđeno da Agencija u 2024. godini sprovede postupak reakreditacije sljedećih ustanova visokog obrazovanja:

  • Univerzitet Mediteran
  • Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, Univerzitet Adriatik
  • Fakultet za crnogorski jezik i književnost
  • Fakultet za državne i evropske studije
  • Fakultet za poslovni menadžment Bar
Font Resize