Aktuelnosti

Podrška evropskih struktura u procesu unaprjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori

Čelnici krovnih evropskih institucija u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, g-din Kristof Grolimund i g-din Karl Ditrih boraviće u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori 17. i 18. aprila na poziv Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, a u cilju što bolje promocije napretka Crne Gore u ovoj oblasti i harmonizacije sa politikom i standardima definisanim u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Tom prilikom, Agencija će organizovati Okrugli sto na temu “Implementacija Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori”.
Dosljedna primjena Evropskih standarda i smjernica predstavlja zahtjevan proces i važan preduslov za unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori, čineći ga kompatibilnim sa evropskim, a Agenciju punopravnim članom Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR).
Okrugli sto će pored predsjednika ENQA-e g-dina Kristofa Grolimunda i predsjednika EQAR-a g-dina Karla Ditriha, okupiti sve ključne učesnike sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori kao implementatore Evropskih standarda i smjernica.
Pored učešća na Okruglom stolu, predsjednici evropskih asocijacija će se zajedno sa predstavnicima Agencije sastati sa ministrom prosvjete dr Damirom Šehovićem i tom prilikom diskutovati o ključnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava u ovoj oblasti.

Font Resize