Aktuelnosti

Potpisan sporazum o saradnji sa italijanskom nacionalnom agencijom za obezbjeđenje kvaliteta- ANVUR

AKOKVO je, 22. juna 2022. godine u Rimu, potpisala Sporazum o saradnji sa italijanskom nacionalnom agencijom za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ANVUR- Nacionalna agencija za evaluaciju univerziteta i istraživačkih instituta). Trogodišnja saradnja dvije nacionalne agencije, oličena u studijskim posjetama, razmjeni zaposlenih i ekspertskom učešću na radionicama, je formalizovana kroz dogovor o saradnji u oblasti unaprjeđenja kvaliteta i razvijanja kulture kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i razmjene eksperata i recezenata u procesima eksterne evaluacije. Sporazum će takođe doprinijeti zajedničkom učešću u tematskim analizama i istraživanjima, preko-graničnom obezbjeđenju kvaliteta i evaluaciji zajedničkih studijskih programa visokoškolskih ustanova obje zemlje. Od zajedničkog interesa biće učešće u projektima, sastancima i radnim grupama kao prilika za razmjenu dobrih praksi i znanja.

ANVUR je 2019. godine postala punopravna članica ENQA-e i registrovana u EQAR, kao potvrdu usaglašenosti visokoobrazovnog sistema sa evropskim standardima. To iskustvo je od značaja za procese koji slijede u sistemu obezbjeđenja kvaliteta u Crnoj Gori, od prijavljivanja za članstvo do postupka evaluacije od strane ENQA-e. Tokom posjete ANVUR-u, pomoćnica direktora mr Tijana Stanković se susrela sa menažerom za oblast evaluacije univerziteta dr Alesiom Ankaianiem i tom prilikom su predstavljeni reformisani metodi u procesima evaluacije u pravcu smanjivanja birokratskih barijera, kao jedne od preporuka ENQA-e italijanskoj agenciji.

Font Resize