Aktuelnosti

Predstavljeni AKOKVO i projekat BAQUAL na sastanku CEENQA-e

Predstavnici AKOKVO su 17. novembra 2021. godine na redovnom sastanku Centralne i istočno-evropske mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (CEENQA) imali priliku da članovima asocijacije predstave AKOKVO i upoznaju ih sa dosadašnjim radom i izazovima. Pomoćnica direktora Tijana Stanković je prezentovala sistem obezbjeđenja kvaliteta u Crnoj Gori, ključne aktivnosti Agencije i izazove usklađivanja zakonskog i institucionalnog okvira sa Evropskim standardima i smjernicama. Savjetnica u AKOKVO Milica Kavedžić predstavila je regionalni projekat “Bolje akademske kvalifikacije za obezbjeđenje kvaliteta” (BAQUAL) čiji je cilj razvijanje potpuno nove stručne kvalifikacije za unaprjeđenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Sastanak je takođe bio prilika za razmatranje mogućnosti o budućoj zajedničkoj saradnji na projektima sa agencijama članicama CEENQA-e.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je članica ove asocijacije od početka 2020. Članovi CEENQA-e su agencije za obezbjeđenje kvaliteta iz 30 zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja.

 

Font Resize