Aktuelnosti

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja održali sastanak sa predstavnicima Univerziteta Donja Gorica

Sastanak sa predstavnicima Univerziteta Donja Gorica održan je u prostorijama Agencije. Sastanak je imao za cilj definisanje pojedinosti vezanih za podnijete zahtjeve za akreditaciju studijskih programa kao i definisanje oblasti buduće saradnje dvije insitucije.

Tokom sastanka, predstavnici Agencije predstavili su nedležnosti novoformiranog organa, strateške ciljeve, tekuće i buduće aktivnosti. Između ostalog, istaknuta je važnost uspostavljanja dobre saradnje sa ustanovama visokog obrazovanja kao jedan od preduslova za adekvatno sprovođenje procesa sa aspekta nadležnosti Agencije.

Predstavnici Univerziteta istakli su posebno zadovoljstvo povodom formiranja Agencije, imajući u vidu da procesi i postupci koji su sada nadležnost ovog organa, od krucijalnog su značaja za kvalitetan razvoj segmenta visokog obrazovanja. Nakon što su otklonjene dileme, na sastanku je dogovorena dalja dinamika i proces uspostavljanja međusobne saradnje i zajedničkog rada na jačanju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.

Predstavnici Univerziteta Donja Gorica, koji su prisustvovali sastanku, su dekan Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije prof.dr Milica Vukotic i generalni menadžer Univerziteta Donja Gorica mr Sandra Tinaj.

Font Resize