Aktuelnosti

Predstavnici AKOKVO u studijskoj posjeti Univerzitetu u Novom Sadu

Studijska posjeta Univerzitetu u Novom Sadu u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Crnoj Gori – Dualmon” realizovana je u periodu 30-31.03.2023. godine.

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kao partneri u projektu, imali su priliku da čuju iskustva kolega sa Univerziteta u Novom Sadu, naročito u domenu donošenja i primjene dopunskih standarda za dualno visoko obrazovanje.

Tokom dva radna dana, predstavnici Univerziteta u Novom Sadu predstavili su svoje iskustvo u realizaciji sličnog projekta u Srbiji, nekoliko programa koji se izvode po dualnom modelu studija, naveli su izazove u implementaciji postojeće zakonske regulative ali i procedure i detalje u postupcima akreditacije ovog modela studija.

Koordinator projekta je Univerzitet iz Novog Sada, a partneri su Univerzitet Crne Gore (Ekonomski, Elektrotehnički, Pomorski i Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Univerzitet primijenjenih nauka FH Joanneum Grac, Viša stukovna škola Academia Maribor, Ministarstvo prosvjete, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Privredna komora kao i kompanije Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotels Group, Uhura Solutions i Crnogorska plovidba AD u kojima će pilot projekat biti implementiran.

Font Resize