Prijava za listu eksperata – predstavnici privrede

  Prijava za direktorijum

  Ekspert se prijavljuje za

  1. Lični podaci


  2. Podaci o poslednjem naučnom, odnosno akademskom zvanju

  Poslednje naučno zvanje*

  3. Oblast ekspertize za koju se kandidat pijavljuje (moguće odabrati više opcija)*

  Ostalo (upisati)

  4. Radno iskustvo

  Sadašnje radno mjesto

  5. Podaci o dodatnom usavršavanju

  6. Iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju

  7.Članstvo u udruženjima

  Navedite naziv udruženja i Vašu funkciju u njoj.

  8. Znanje stranih jezika (5 - odlično, 4 - vrlodobro, 3 - dobro, 2 - slabo)

  Naziv jezika Govor Čitanje Pisanje
  Crnogorski/srpski/hrvatski/bosanski*
  Engleski*
  Ostali svjetski jezici

  Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči)*
  U motivacionom pismu navedite razloge za prijavu, ključne preporuke za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori iz vašeg ugla i doprinos i očekivanja od učešća u stručnom timu za reakreditaciju ustanove.

  CV (Curriculum Vitae)*

  Mjesto*

  Datum*

  Agencija se obavezuje da će sа Vašim ličnim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne snosi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak koji može nastati radi gubitka podataka ili prihoda, a koji proizlaze iz neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja podataka nastalih usled „hakerskih napada“ na informatički sistem Agencije.

  Font Resize