Prijava za listu eksperata – akademsko osoblje

  Prijava za direktorijum

  Ekspert se prijavljuje za

  1. Lični podaci


  2. Podaci o posljednjem naučnom, odnosno akademskom zvanju

  Posljednje naučno zvanje*

  3. Oblast ekspertize za koju se kandidat pijavljuje (moguće odabrati više opcija)*

  Ostalo (upisati)

  4. Usavršavanje

  Tri najznačajnija dodatna usavršavanja u oblasti Vaše ekspertize

  1

  2

  3

  5. Sadašnje radno mjesto

  6. Iskustvo u obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja

  Navedite tri najznačajnije aktivnosti koje su u vezi sa obezbjeđenjem kvaliteta ustanova visokog obrazovanja, studijskih programa, kao i aktivnosti u vezi sa projektima/publikacijama na temu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

  1

  2

  3

  7. Ostali podaci relevantni za izbor eksperta

  a) Navedite rukovodeća mjesta u institucijama visokog obrazovanja u posljednjih deset godina

  b) Navedite najviše tri značajna projekta u kojima ste učestvovali u posljednjih deset godina iz oblasti Vaše ekspertize (naziv, oblast, godina, pozicija, izvor finansiranja)

  1

  2

  3

  c) Navedite najvažnije nagrade / priznanja / dostignuća u oblasti Vaše ekspertize

  d) Navedite značajna članstva u ekspertskim tijelima u oblasti Vaše ekspertize

  1

  2

  3

  8. Znanje stranih jezika (5 - odlično, 4 - vrlodobro, 3 - dobro, 2 - slabo)

  Naziv jezika Govor Čitanje Pisanje
  Crnogorski/srpski/hrvatski/bosanski*
  Engleski*
  Ostali svjetski jezici

  CV (Curriculum Vitae)*

  Mjesto*

  Datum*

  Font Resize