Aktuelnosti

Prva tematska radionica u okviru projekta SEQA ESG – Usklađivanje procesa i metoda sa ESG

Prva tematska radionica u okviru projekta „Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG” (SEQA – ESG) je održana 18. i 19. oktobra 2021. godine. Cilj radionice je bio razmjena iskustava i izazova sa kojima se srijeću Agencije i Ministarstva zadužena za obrazovanje u procesu primjene i usaglašavanja standarda za evaluaciju ustanova visokog obrazovanja sa ESG-jevima.

Tokom prvog radnog dana, tema je bila primjena standarda 2.2. u kojem je navedeno da „Eksterno obezbjeđenje kvaliteta mora biti izričito definisano i osmišljeno tako da svrsishodno ispunjava postavljene svrhe i ciljeve, uzimajući pri tom u obzir relevantne propise. Učesnici moraju biti uključeni u osmišljavanje i trajno unaprjeđivanje eksternog obezbjeđenja kvaliteta.“ Nakon uvodnog dijela i generalne diskusije, učesnici su podijeljeni u grupe gdje su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima agencija i ministarstava iz drugih zemalja koji su partneri na projektu. Ovakav način rada rezultirao je zaključcima i idejama za prevazilaženje izazova sa kojima se srijeću zemlje u postupcima primjene ovog standarda.

Drugog radnog dana, nakon identifikovanja i diskusije u vezi izazova primjene standarda 2.3. u kojem je navedeno da „Procesi eksternog obezbjeđenja kvaliteta moraju biti pouzdani, korisni, unaprijed utvrđeni, dosljedno implementirani i objavljeni. Oni obuhvataju: samovrednovanje ili ekvivalent; eksterno vrednovanje koje, u normalnim okolnostima, podrazumijeva i posjetu ustanovi visokog obrazovanja; izvještaj kao ishod eksternog vrednovanja; dosljedno naknadno praćenje”, predstavnici zemalja partnera su predstavili značaj primjene ovog standarda u svojim zemljama, kao i ključne zaključke u cilju unapređenja primjene standarda u procesu obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Projekat „Podrška evropskim QA agencijama u ispunjavanju  ESG” čiji je koordinator ENQA, ima za cilj podršku novoosnovanim institucijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni ESG. Koordinator projekta je ENQA, a partneri na projektu su: ASCAL – Agencija za obezbjeđenje kvaliteta Albanije, MESY – Ministarstvo obrazovanja, sporta i mladih iz Albanije, MSMT – Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke republike, NCFHE – Nacionalna komisija za visoko obrazovanje sa Malte, ANACEC – Nacionalna agencija za obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju i istraživanju, Moldavija, MECC – Ministarstvo obrazovanja, Moildavija, ACQAHE – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora, MPS – Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Crna Gora, SAAHE – Slovačka agencija za akreditaciju visokog obrazovanja, iz slovačke,  i MSVVAS – Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta iz Slovačke.

Font Resize