Aktuelnosti

Reakreditovan Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu – HEC, Univerzitet Adriatik

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je dana 31.01.2024. godine izdala rješenje o reakreditaciji Fakulteta za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijertvu HEC, Miločer na Univerzitetu Adriatik.

Ustanova je evaluirana od strane nezavisne ekspertske Komisije, čiji sastav su činili: Prof. dr Sandra Janković sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci u svojstvu predsjednice Komisije, Prof. dr Darko Dimitrovski sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Univerziteta u Kragujevcu, Prof dr Anđelija Tasić sa Pravnog fakulteta, Univerziteta u Nišu, Mr Milena Raičković, Hotelska grupa Budvanska rivijera i Ema Mandić sa Fakulteta za kulturu i turizam na Univerzitetu Donja Gorica koji su bili članovi Komisije.

Na Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, HEC na Univerzitetu Adriatik se izvode dva studijska programa:

  • osnovni primijenjeni studijski program „Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji“ i
  • master primijenjeni studijski program „Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji“.

Osnovni cilj studijskih programa na ustanovi je osposobljavanje profesionalaca sa menadžerskim vještinama potrebnim za obavljanje djelatnosti u turističkim i ugostiteljskim kompanijama i institucijama, kao i za inovativni pristup u suočavanju sa izazovima globalizacije, održivosti i tehnološke inovacije. Obrazovanje jača i personalne vještine neophodne za vođenje timova i projekata u složenom, promjenljivom okruženju.

Odluka i Izvještaj o reakreditaciji ustanove dostupni su na sajtu Agencije.

Font Resize