Reakreditovani studijski programi

 

UNIVERZITETI SAMOSTALNI FAKULTETI
Univerzitet Crne Gore Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za poslovni menadžment Bar
Univerzitet Mediteran Fakultet za državne i evropske studije
Univerzitet Adriatik

 

UNIVERZITET CRNE GORE

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Arhitektonski fakultet Arhitektura Integrisane 300 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Biotehnički fakultet Biljna proizvodnja Osnovne 180 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Animalna proizvodnja Osnovne 180 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Master 120 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Ratarstvo i povrtarstvo Master 120 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Zaštita bilja Master 120 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Tehnologije u animalnoj proizvodnji Master 120 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Agrobiznis i ruralni razvoj Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Bezbjednost hrane Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Biotehnika Doktorske 180 Akademske Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Mediteransko voćarstvo (Bar) Osnovne 180 Primijenjene Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) Osnovne 180 Primijenjene Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Rasadničarstvo (Bar) Master 120 Primijenjene Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) Master 120 Primijenjene Poljoprivredne nauke Izvještaj Rješenje
Ekonomski fakultet Ekonomija Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment (Podgorica) Osnovne 180 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment (Bijelo Polje) Osnovne 180 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Ekonomija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Poslovna ekonomija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Ekonomija Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Elektrotehnički fakultet Elektronika, telekomunikacije i računari Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Energetika i automatika Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Primijenjeno računarstvo Osnovne 180 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Elektronika Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Telekomunikacije Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Računari Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Elektroenergetski sistemi Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Automatika i industrijska elektrotehnika Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Primijenjeno računarstvo Master 120 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Elektrotehnika Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet dramskih umjetnosti Gluma Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Film i mediji Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Drama i pozorište Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Gluma Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Režija (pozorišna/filmska) Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Dramaturgija Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Produkcija Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Fakultet likovnih umjetnosti Grafički dizajn Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Slikarstvo Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Vajarstvo Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Konzervacija i restauracija Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Grafički dizajn Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Slikarstvo Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Vajarstvo Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Konzervacija i restauracija Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Fakultet političkih nauka Politikologija – Međunarodni odnosi Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Socijalna politika i socijalni rad Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Medijske studije i novinarstvo Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Komparativna politika Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Novinarstvo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Socijalna politika i socijalni rad Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Međunarodni odnosi Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Političke nauke Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Fizička kultura i zdravi stilovi života Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Sportski novinari i treneri Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fizička kultura i zdravi stilovi života Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Sport, fitnes i turizam Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fizička kultura Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Turizam i hotelijerstvo Osnovne 180 Akademske Društvene/interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Turizam Master 120 Akademske Društvene/interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Međunarodno hotelijerstvo Master 120 Akademske Društvene/interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Turizam Doktorske 180 Akademske Društvene/interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Filološki fakultet Engleski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Ruski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Francuski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Italijanski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Njemački jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti Osnovne 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Engleski jezik i književnost Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Engleski jezik – prevodilaštvo Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Ruski jezik i književnost Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Francuski jezik i književnost Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Italijanski jezik i književnost Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Njemački jezik i književnost Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti Master 120 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Jezik i književnost Doktorske 180 Akademske Humanističke/Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Filozofski fakultet Sociologija Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Filozofija Osnovne 180 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Istorija Osnovne 180 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Geografija Osnovne 180 Akademske Društvene/Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Pedagogija Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Psihologija Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Osnovne 180 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Obrazovanje učitelja Integrisane 300 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku Integrisane 300 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Sociologija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Filozofija Master 120 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Istorija Master 120 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Geografija Master 120 Akademske Društvene/Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Pedagogija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Psihologija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Inkluzivno obrazovanje Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Sociologija Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Filozofija Doktorske 180 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Istorija Master 180 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Geografija Doktorske 180 Akademske Društvene/Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Pedagogija Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Građevinski fakultet Građevinarstvo Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Građevinarstvo Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment u građevinarstvu Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Građevinarstvo Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Mašinski fakultet Mašinstvo Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Drumski saobraćaj Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Mašinstvo Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Drumski saobraćaj Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Energetska efikasnost Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Mehatronika Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Kvalitet i standardizacija Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Mašinstvo Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Medicinski fakultet Medicina Integrisane 360 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Stomatologija Integrisane 360 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Farmacija Integrisane 300 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Visoka medicinska škola Osnovne 180 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Primijenjena fizioterapija Osnovne 180 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Zdravstvena njega Master 120 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Fizioterapija Master 120 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Medicina Doktorske 180 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Stomatologija Doktorske 180 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Farmacija Doktorske 180 Akademske Medicinske nauke Izvještaj Rješenje
Metalurško-tehnološki fakultet Hemijska tehnologija Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Metalurgija i materijali Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Zaštita životne sredine Osnovne 180 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Hemijska tehnologija Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Metalurgija i materijali Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Zaštita životne sredine Master 120 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Hemijska tehnologija Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Metalurgija i materijali Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Muzička akademija Opšta muzička pedagogija Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Izvođačke umjetnosti Osnovne 180 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Opšta muzička pedagogija Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Izvođačke umjetnosti Master 120 Akademske Umjetnost Izvještaj Rješenje
Pomorski fakultet Nautika i pomorski saobraćaj Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Brodomašinstvo Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Pomorska elektrotehnika Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment u pomorstvu i logistika Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Pomorske nauke Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment u pomorstvu i logistika Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Pomorske nauke Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment u pomorstvu i logistika Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Pravni fakultet Pravne nauke Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Krivično pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Međunarodno pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Građansko pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Poslovno pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Pravne nauke Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Prirodno-matematički fakultet Matematika Osnovne 180 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Matematika i računarske nauke Osnovne 180 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Računarske nauke Osnovne 180 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Računarstvo i informacione tehnologije Osnovne 180 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Fizika Osnovne 180 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Biologjia Osnovne 180 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Matematika Master 120 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Matematika i računarske nauke Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Računarske nauke Master 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Računarstvo i informacione tehnologije Master 120 Primijenjene Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Fizika Master 120 Akdemske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Biologija Master 120 Akdemske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Matematika Doktorske 180 Akdemske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Računarske nauke Doktorske 180 Akdemske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Rješenje
Fizika Doktorske 180 Akdemske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje
Bilogija Doktorske 180 Akdemske Prirodne nauke Izvještaj Rješenje

povratak na vrh


 

 

UNIVERZITET DONJA GORICA

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Međunarodna ekonomija, finansije i biznis Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Porodični menadžment i biznis Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Preduzetnička ekonomija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Poslovna psihologija i menadžment Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Statistika Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Međunarodna ekonomija Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Informacioni sistemi i tehnologije Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Menadžment informacionih sistema Master 120 akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet pravnih nauka Pravo Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za humanističke studije Međunarodni odnosi i diplomatija Osnovne 180 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Bezbjednost Osnovne 180 Akademske  Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Evropske studije Osnovne 180 Akademske  Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Komunikologija i mediji Osnovne 180 Akademske  Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologija Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za dizajn i multimediju Grafičko-multimedijalni dizajn Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Rješenje
Modni dizajn Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Rješenje
Fakultet umjetnosti Studije moderne i savremene umjetnosti Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Rješenje
Fakultet za sportski menadžment Sportski menadžment Osnovne 180 Primijenjene Humanističke nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za kulturu i turizam Kultura i turizam Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Međunarodno hotelijerstvo i menadžment – VATEL Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet za politehniku Politehnika Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Arhitektura i dizajn Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Građevinarstvo i savremene tehnologije Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Filološki fakultet Engleski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Engleski jezik Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Fakultet primijenjenih nauka Primijenjena psihologija Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje
Geodezija Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje

povratak na vrh


 

UNIVERZITET MEDITERAN

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Turistički i hotelijerski menadžment Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u hotelijerstvu Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u hotelijerstvu Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za ekonomiju i biznis Finansijski menadžment Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansijski menadžment Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing menadžment Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansijski menadžment Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing menadžment Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansije Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za informacione tehnologije Informacione tehnologije Osnovne 180 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Informacione tehnologije Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Informacione tehnologije Postdiplomske magistarske 60 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Fakultet vizuelnih umjetnosti Dizajn vizuelnih komunikacija Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Audiovizuelna komunikacija Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Dizajn vizuelnih komunikacija Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Audiovizuelna produkcija Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Dizajn vizuelnih komunikacija Postdiplomske magistarske 60 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Audiovizuelna produkcija Postdiplomske magistarske 60 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Pravni fakultet Privredno pravo Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravosudni Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Privredno pravni Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravosudni – krivičnopravni Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Privredno pravni Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravosudni – krivičnopravni Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravno politički Postdiplomske magistarske 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za strane jezike Poslovni engleski jezik Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovni engleski jezik Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovni italijanski jezik Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera Postdiplomske specijalističke 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

UNIVERZITET ADRIATIK

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku – Budva Saobraćaj, komunikacije i logistika Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje
Saobraćaj, komunikacije i logistika Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Rješenje

povratak na vrh


 

SAMOSTALNI FAKULTETI
Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Fakultet za poslovni menadžment Bar

Fakultet za državne i evropske studije

Državno-pravne i evropske studije Postdiplomske specijalističke studije 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje

Državno-pravne i evropske studije Postdiplomske specijalističke studije 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje

Evropske studije Postdiplomske specijalističke studije 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje

Državno-pravne studije Postdiplomske magistarske studije 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje

Evropske studije Postdiplomske magistarske studije 60 Akademske Društvene nauke Izvještaj Rješenje

povratak na vrh


 

Font Resize