Akreditovani studijski programi

 

UNIVERZITETI SAMOSTALNI FAKULTETI
Univerzitet Crne Gore Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Univerzitet Donja Gorica Fakultet za poslovni menadžment Bar
Univerzitet Mediteran Fakultet za finansije, bankarstvo i ekonomsku diplomatiju
Univerzitet Adriatik Fakultet za državne i evropske studije

 

UNIVERZITET CRNE GORE

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Centar za doktorske studije Održivi razvoj Doktorske na engleskom jeziku 180 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Fakultet likovnih umjetnosti Konzervacija i restauracija Osnovne studije 180 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Konzervacija i restauracija Master studije 120 Akademske Interdisciplinarne nauke Izvještaj Odluka
Medicinski fakultet Zdravstvena njega Master studije 120 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Odluka
Medicinski fakultet Fizioterapija Master studije 120 Primijenjene Medicinske nauke Izvještaj Odluka
Mašinski fakultet Mehatronika Osnovne studije 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh

 

UNIVERZITET DONJA GORICA

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet umjetnosti Komunikologija i mediji Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Teorija moderne i savremene umjetnosti Master 120 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Informacioni menadžment u zdravstvu Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Informacione tehnologije Doktorske 180 Akademske Tehničko – tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Informacione tehnologije Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za kulturu i turizam Kultura i turizam Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Međunarodno hotelijerstvo i menadžment Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Kineske studije Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Filološki fakultet Engleski jezik Master 120 Akademske Humanističke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za dizajn i multimediju Dizajn i multimedija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Film i mediji Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Urbana poljoprivreda Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Prehrambena tehnologija Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Sanitarni inženjering u sektoru hrane Master 120 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za primijenjene nauke Psihologija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet “Humanističke studije” Politička teorija i politička analiza Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Međunarodna politika i bezbjednost Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Rodne studije Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Komunikologija i mediji Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet pravnih nauka Međunarodno pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravosuđe i javna uprava Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka 
Fakultet za sportski menadžment Fitnes i leisure menadžment Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment sportske organizacije i kluba Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh

 

Važeće akreditacije Savjeta za visoko obrazovanje koje su odobrene prije osnivanja Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Odluka o akreditaciji
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Ekonomija energetike Master 120 Akademske Društvene nauke Odluka
Fakultet pravnih nauka Javno pravo Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Odluka
Fakultet umjetnosti Teorija savremene umjetnosti Doktorske 180 Akademske Humanističke nauke Odluka
Filološki fakultet Engleski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Humanističke nauke Odluka
Fakultet primijenjene nauke Psihologija Bachelor 180 Akademske Društvene nauke Odluka
Fakultet primijenjene nauke Geodezija Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke nauke Odluka

povratak na vrh


 

UNIVERZITET MEDITERAN

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za turizam „Montenegro Tourism School“ Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment u turizmu i hotelijerstvu Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet vizuelnih umjetnosti Vizuelne umjetnosti Osnovne 180 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Vizuelne umjetnosti Master 120 Akademske Umjetničke i naučne discipline Izvještaj Odluka
Fakultet za informacione tehnologije Informacione tehnologije Osnovne 180 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Informacione tehnologije Master 120 Akademske Prirodne nauke Izvještaj Odluka
Pravni fakultet Evropsko pravo Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Privredno-pravni Master 120 Akademske Društvene nauke izvjestaj odluka
Pravosudni i privredno pravni Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Evropsko pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Javna uprava Master 120 Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Krivično-pravosudni Master 120 Akademske Društvene nauke Izvjestaj Odluka
Fakultet za ekonomiju i biznis Ekonomija i biznis Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing menadžment Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
MBA in Management, Finance and Agribusiness Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Finansije Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Marketing Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za strane jezike Engleski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Engleski jezik i književnost Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

UNIVERZITET ADRIATIK

Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji
Fakultet za menadžment Herceg Novi Poslovni menadžment Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za biznis i turizam Budva Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Pravo Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pravo Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Menadžment Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Računovodstvo, finansije i bankarstvo Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Ekonomija javnog sektora Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovna ekonomija Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Pomorski fakultet Bar Turizam Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Nautički turizam Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Nautički turizam Doktorske 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Hec Miločer Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji Osnovne 180 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Internacionalni menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji Master 120 Primijenjene Društvene nauke Izvještaj Odluka
Fakultet za pomorstvo i turizam Pomorska elektrotehnika Osnovne 180 Akademske Tehničko-tehnološke Izvještaj Odluka
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Saobraćaj, komunikacije i logistika Doktorske 180 Akademske Tehničko-tehnološke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

SAMOSTALNI FAKULTETI
Fakultet Studijski program Studije ECTS Vrsta studija Naučna oblast Izvještaj o akreditaciji Odluka o akreditaciji

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Crnogorski jezik i književnost Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Crnogorski jezik i književnost Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za poslovni menadžment Bar

Poslovni menadžment Osnovne 180 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovni menadžment Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Poslovna psihologija i psihološko savjetovanje Osnovne 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za finansije, bankarstvo i ekonomsku diplomatiju

Finansije, bankarstvo i ekonomska diplomatija Osnovne 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

Fakultet za državne i evropske studije

Evropske studije Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka
Državno-pravne studije Master 120 Akademske Društvene nauke Izvještaj Odluka

povratak na vrh


 

 

Font Resize