Aktuelnosti

Online radionica na temu „Evaluacija programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju“

U srijedu 6. i četvrtak 7. aprila 2022. godine održana je treća radionica u okviru projekta BAQUAL. Radionica je održana online, putem zoom aplikacije, a organizator je bila Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz Crne Gore.

Treća radionica pod nazivom „Evaluacija programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju“ je bila otvorena za javnost tokom prvog dana, pa su tako pored partnera na projektu, radionici prisustvovali i predstavnici ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom nastavničkih kompetencija i načinima za njihovo unaprjeđenje iz naučnog ugla, dok je posebna pažnja bila posvećena i osmišljavanju samog programa cjeloživotnog učenja koji bi se ticao pomenutih kompetencija.

U okviru prvog bloka radionice, predstavljene su dosadašnje realizovane aktivnosti u okviru projekta BAQUAL i to od strane radnih grupa iz Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U ovom dijelu predstavnice radne grupe iz Crne Gore prezentovale su sve faze razvoja projektne ideje koja se ticala izrade programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju, uz poseban osvrt na predstavljanje rezultata istraživanja dobijenih kroz anketiranje studenata, nastavnika i rukovodstva ustanova visokog obrazovanja. Tom prilikom predstavljen je i dokument pod nazivom Analiza o kompetencijama nastavnika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao jedan od ključnih doprinosa ostvarenju cilja projekta. U okviru prvog bloka, predstavnica radne grupe Sjeverne Makedonije upoznala je učesnike radionice sa kvalifikacijom nastavnika u visokom obrazovanju u Sjevernoj Makedoniji uz poseban osvrt na registar kvalifikacija i način izrade standarda. Pored Sjeverne Makedonije, predstavnik radne grupe Hrvatske predstavio je rezultate rada na izradi standarda zanimanja za zvanje nastavnika u visokom obrazovanju i objasnio kontekst i legislativu na kojoj se ta izrada zasniva. Takođe, u okviru pomenutog bloka, predstavnica radne grupe Crne Gore upoznala je učesnike sa značajem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija, posebno se osvrnuvši na pedagoške uslove za akademsko zvanje, najčešće akademske trajektorije, osnove univerzitetske nastave, kao i važnost pedagogije, psihologije i didaktike.

Drugi blok je bio posvećen samoj proceduri evaluacije programa cjeloživotnog učenja, kako u Crnoj Gori, tako i uz komparativni pregled evaluacije pomenutih programa u Sloveniji. Tokom ovog bloka, predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objasnila je kako teče postupak evaluacije programa, kao i novine u crnogorskom evalucionom sistemu. Takođe, imali smo priliku da se kroz predavanje gostujućeg predavača sa crnogorske ustanove visokog obrazovanja upoznamo sa praktičkim primjerima u vezi sa izradom programa cjeloživotnog učenja, njegovim značajem za zanimanja budućnosti, kao i samim procesom razvijanja kvalifikacije. Drugi ugao posmatranja u okviru ovog bloka odnosio se na iskustvo eksperta u postupku akreditacije programa cjeloživotnog učenja uz predstavljanje forme izvještaja komisije za postupak akreditacije, sertifikata o akreditaciji i procesu upisa u registar i objavljivanje.

U konačnom, od posebnog značaja je bilo i predstavljanje praktičnih primjera iz ugla nastavničkih kompetencija od strane gostujućeg predavača iz Slovenije, uz pregled obaveznih komponenti programa cjeloživotnog učenja, kao i standarda i kvaliteta za akreditaciju. Kroz praktiče primjere, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovima visokoškolske didaktike i osposobljavanjem za predavanje u nastavi na ustanovama visokog obrazovanja u Sloveniji.

Drugi dan radionice je bio zatvoren za javnost i posvećen narednim aktivnostima radnih grupa, i u vezi sa tim, izazovima sa kojima se suočavaju.

Radionica je naišla na izuzetne pohvale od strane učesnika, kako po pitanju osmišljavanja samog sadržaja, tako i organizacije.

Font Resize