Aktuelnosti

Sastanak Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) – trendovi i izazovi u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i trasiranje puta za Ministarsku konferenciju 2024. godine

Milica Kavedžić, pomoćnica direktora Agencije u sektoru za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje, i predstavnica Crne Gore u Grupi za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), prisustvovala je sastanku Grupe, koji je održan u Madridu u periodu od 15-17. novembra 2023. godine.

Sastanku su prisustvovale delegacije zemalja potpisnica Bolonjskog procesa, njih 49, s ciljem identifikacije dosadašnjih rezultata u implementaciji Bolonjskog procesa u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).  Naime, BFUG Grupa nadležna je za realizaciju aktivnosti, kao i za praćenje mjera i preporuka definisanih tkz. „Komunike-om“, između dvije Ministarske konferencije.

Trodnevnim sastankom u Madridu presjedavali su Španija (domaćin) i Gruzija, kao i zemlja zamjenik kopredsjedavajućih – Albanija. Imajući u vidu da Španija trenutno predsjedava Savjetom Evropske unije, sastanak je otvorio državni sekretar u Ministarstvu univerziteta Španije, navodeći značaj implementacije reformi koje je donio Bolonjski proces, uz isticanje izazova sa kojima se sistem visokog obrazovanja suočava i koje je potrebno prevazići u narednom periodu.

Fokus sastanka bio je usmjeren na pripremu dokumentacije i predstavljanje rezultata implementacije Bolonjskog procesa, koji će se biti usvojeni na Ministarskoj konferenciji u Tirani, zakazanoj za 29. i 30. maj 2024. godine.

U vezi sa tim, tokom sastanka analizirane su radne verzije Izvještaja o implementaciji Bolonjskog procesa i  „Komunike-a“ koji će biti potpisan od strane ministara nadležnih za oblast visokog obrazovanja, u Tirani 2024. godine.

Izvještaj o implementaciji, u kome su se na inicijativu predstavnika Crne Gore u Bolonjskom procesu, a nakon izrade i upućivanja svih relevantnih informacija o statusu impelentacije Bolonjskih reformi u Crnoj Gori, tokom juna mjeseca 2023. godine, našli i podaci vezani za Crnu Goru, dokument je koji zemljama EHEA stavlja do znanja posvećenost Crne Gore zajedničkim, evropskim reformama.

Analizom trendova u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, uočeno je da su se od ukupno 49 zemalja, njih 32 u potpunosti uskladile sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG) i primjenjuju ih u postupcima evaluacija svih ustanova visokog obrazovanja, dok je kod 8 zemalja dostignuta potpuna usklađenost sa ESG, međutim sistemi tih zemalja ne zahtijevaju od svih ustanova visokog obrazovanja kontinuiranu provjeru. Kod 9 zemalja, među kojima spada i Crna Gora, ESG se primjenjuje, ali se ove zemlje nijesu u potpunosti uskladile sa njegovim standardima.

Imajući u vidu da je „Komunike“ najznačajniji dokument koji predstavlja strateški okvir i utvrđuje smjernice i preporuke za razvoj visokog obrazovanja na području EHEA, dominantan dio diskusije bio je posvećen upravo ovoj temi, kada je po prvi put i prezentovana radna verzija tkz. „Tirana Komunike-a“. Pomenuti dokument je još jedanput istakao značaj obazbjeđenja kvaliteta i implementacije ESG standarda.

Sastanak je rezultirao preporukama zemljama članicama Bolonjskog procesa za pružanje dodatnih napora u cilju unaprjeđenja pomenutih dokumenata, kako bi se na najkvalitetniji način ustanovio novi strateški okvir razvoja visokog obrazovanja na nivou EHEA, u narednom četvorogodišnjem periodu.

Font Resize