Aktuelnosti

Sastanak Radne grupe za unapređenje razmjene znanja u EHEA zajednici, u organizaciji Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG)

Predstavnica AKOKVO prisustvovala je sastanku Radne grupe za unapređenje razmjene znanja u EHEA zajednici, u organizaciji Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), održanom u Tirani, Albanija, u periodu od 8. do 10. oktobra 2023. godine.

Prvi radni dan je bio posvećen predstavljanju ciljeva i aktivnosti u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i dostignućima Rimskog comunique-a iz 2020. godine. Razmatrani su i rezultati analize koja je sprovedena na osnovu upitnika koji je distribuiran stejkolederima u zemljama članicama EHEA, kao i izvan EHEA. Tema upitnika je bila koliko su, i koji stejholderi (studenti, nastavno osoblje, menadžmenti ustanova visokog obrazovanja, agencije za obezbjeđenje kvaliteta, ministarstva…) u državama EHEA, upoznati sa Bolonjskim procesom i njegovom implementacijom. Razmatran je doprinos koji ova grupa može da doprinose Tirana comunique-u, koji će biti potpisan tokom Ministarske konferencije u Tirani 2024. godine.

Drugi radni dan je bio otvoren za javnost i prisustvovali su mu pored medija, studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Tirani. Učesnici iz zemalja Zapadnog Balkana su predstavili dostignuća po pitanju 3 ključne obaveze koje je usvojila EHEA 2018. godine: obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa ESG, kvalifikacioni okvir i Lisabonska konvencija o priznavanju i dodatak diplomi. Dostignuća u implementaciji Bolonjskog procesa u Crnoj Gori predstavila je Dunja Bulajić iz AKOKVO.

Radna grupa će nastaviti sa aktivnostima i pripremom materijala za unapređenje razmjene znanja u EHEA zajednici.

Font Resize