Aktuelnosti

Sastanak Upravljačkog obora u okviru projekta „Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje“ – IESP

Predstavnice Agencije za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja su 10. i 11. novembra prisustvovale završnom sastanku Upravljačkog odbora u okviru projekta „Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje“ – IESP, koji je održan na Pomorskom fakultetu u Kotoru.

Sastanak je bio prilika za završno predstavljanje aktivnosti, realizovanih po radnim paketima, tokom dvogodišnjeg trajanja projekta. Tom prilikom, AKOKVO je istaknuta kao partner koji je pružio  podršku izradi Strategije internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, ali takođe i kao partner koji je uspješno sproveo proces akreditacije internacionalnih i interdisciplinarnih ljetnjih škola „Preduzetništvo u turizmu baštine“ na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i „Održivi razvoj jahting i kruzing industrije“ na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Pomenute ljetnje škole, kao produkt aktivnosti u okviru IESP projekta, predstavljaju najbolji primjer internacionalizacije i povećanja vidljivosti naših ustanova visokog obrazovanja u međunarodnoj zajednici.

AKOKVO je pružila podršku Univerzitetu Crne Gore tokom pripreme aplikacije za akreditaciju ljetnjih škola, a ujedno i po prvi put analizirala načine za akreditaciju iste, što je bio svojevrsni pionirski poduhvat. Pomenuta podrška je uključivala tumačenje zakonske regulative, definisanje detaljnih procedura, kao i analizu rokova.

U konačnom, partneri su se složili da je projekat IESP dao nemjerljiv značaj sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i na svojevrsan način pomogao da se taj sistem podigne na međunarodnoj ljestvici kvaliteta.

Font Resize