Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama u posjedu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja:

1) Vodič za slobodan pristup informacijama

2) Javni registri i javne evidencije

3) Program i planovi rada

4) Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti, na linkovima:

5) Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

6) Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise – nije u nadležnosti Agencije

7) Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom, na linkovima:

8) Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

9) Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

10) Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

11) Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren

12) Obaveze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Font Resize