Aktuelnosti

Studijska posjeta Agenciji za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Škotske o integraciji ESG-a u rad agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana

Predstavnici AKOKVO učestvovali su u studijskoj posjeti Agenciji za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Škotskoj u periodu od 20. do 23. marta 2024. godine, održane u prostorijama Univerziteta u Edinburgu i Heriot-Watt univerziteta.

Studijska posjeta škotskim institucijama rezultat je pregovora sa Agencijom za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (QAA) Ujedinjenog Kraljevstva, uz podršku Tematske grupe C za obezbjeđenje kvaliteta (BFUG), Regionalnog savjeta za saradnju (RCC), kao i Erasmus+ projekta „Bolje akademske kvalifikacije za obezbjeđenje kvaliteta“ (BAQUAL).

Osnovni cilj studijske posjete bila je razmjena iskustava o integraciji evropskih standarda i smjernica (ESG) u rad agencija za obezbeđenje kvaliteta, kao i iskustava vezanih za istraživačke aktivnosti između predstavnika škotskih institucija i agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana (WB6).

Tokom trodnevne posjete, učesnici zemalja Zapadnog Balkana i kolege iz QAA razgovarali su o nizu tema, uključujući zakonodavni okvir u skladu sa ESG-om, angažovanje zainteresovanih strana, tematske analize, teme za istraživanje u visokom obrazovanju, mikrokvalifikacije itd.

Prvi dan studijske posjete bio je prilika za diskusiju o istraživačkim temama sistema visokog obrazovanja sa cijenjenim istraživačima iz Radne grupe za istraživanje visokog obrazovanja (HERG) na Univerzitetu u Edinburgu, što je dovelo do zajedničkog dogovora o budućoj projektnoj saradnji između AKOKVO i HERG.

Naredna dva dana bila su posvećena prezentacijama i diskusijama sa QAA kolegama i predstavnicima Univerziteta Heriot-Watt.

Govoreći o studijskoj posjeti, zamjenik generalnog direktora QAA, Alastair Delaney, izjavio je: „Ovo je bila odlična prilika za QAA da ojača odnose sa našim partnerskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja širom Evrope. Organizacija studijskih posjeta poput ove pomaže da se podrži povjerenje u kvalitet obrazovanja u Velikoj Britaniji i učvršćuje posvećenost QAA i UK Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)“.

Tokom ove posjete, učesnici su se upoznali sa činjenicom da sistem UK inkorporira ESG uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnog sistema i stavlja poseban fokus na pripremu smjernica za sve procedure, jer smatraju da je usmjeravanje na unaprjeđenje daleko efikasnije nego striktno fokusiranje na pravila.

Najvažniji utisak koji će predstavnici AKOKVO nastaviti da šire u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja jeste da su povjerenje i dobra saradnja svih zainteresovanih strana ključ uspjeha i da je promjena fokusa sa kontrole na unaprjeđenje kulture kvaliteta od suštinskog značaja u budućim nastojanjima.

Prezentacije studijske posjete možete preuzeti ovdje:

  • Upoznavanje sa QAA Škotska – download
  • Interno obezbjeđenje kvaliteta unutar QAA Škotske – download
  • ESG i ENQA evaluacija – download
  • Učešće stejkholdera – download
  • Pregled postupka evaluacije – download
  • Pristup Heriot-Watt univerziteta kvalitetu – download
  • Mikrokvalifikacije – download
  • Radionica o tematskim analizama – download

 

Font Resize