Aktuelnosti

Treća radionica u okviru projekta SEQA-ESG održana u Budvi 12. i 13.maja 2022.godine

AKOKVO je bila koorganizator i domaćin treće radionice u okviru SEQA-ESG projekta koji za cilj ima podršku evropskim agencijama za obezbjeđenje kvaliteta na putu ispunjenja Evropskih standarda i smjernica (ESG).

Radionica je održana u Budvi 12. i 13.maja na kojoj su, pored koordinatora – Evropske asocijacije za obezbjeđenje kaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), prisustovali predstavnici agencija i ministarstava: Malte, Albanije, Češke, Slovačke, Moldavije i Crne Gore, kao i eksperti na projektu: Fiona Croizer (britanska agencija za obezbjeđenje kvaliteta – QAA) i Alberto Ciolfi (italijanska agencija za obezbjeđenje kvaliteta – ANVUR).

Treća radionica SEQA-ESG je imala za cilj da adresira pitanje metoda i kriterijuma za izbor eksperata u postupcima evalucije, tj. primjena standard 2.4 Evropskih standarda i smjernica.

Projektni menadžer Goran Daković (ENQA) je polaznike radionice detaljno upoznao sa sadržajem i ciljom standarda 2.4, dok je predavač Croizer detaljno predstavila proceduru u procesu izbora eksperata, strukturu eskpertske komisije u koju trebaju da budu uključeni svi učesnici relevantni za evaluaciju kvaliteta visokog obrazovanja, kriterijume za njihov izbor, metode obuke i dobre prakse u procesu njihove selekcije. Tom prilikom govorilo se i o izboru međunarodnih eksperata i mehanizmima za sprječavanje konflikta interesa. Tijana Stanković, pomoćnica direktora je učesnike radionice upoznala izazovima sa kojima se AKOKVO suočava u dosljednoj primjeni standarda 2.4.

Predavač Ciolfi je tokom drugog dana radionice predstavio iskustvo italijanske agencije za obezbjeđenje kvaliteta (ANVUR) u sprovođenju standarda 2.4., akcentirajući uvažavanje specifičnosti u kulturi obezbjeđenja kvaliteta svake pojedinačne agencije. U diskusiji, u popularnoj formi „world cafe“, svi učesnici su imali priliku da predstave svoje i upoznaju se sa izazovima svojih kolega/partnera na projektu na putu ispunjavanja gorepomenutog standarda.

Zaključci su jasni: primjenom standarda 2.4 obezbjeđuje se prvi najvažniji korak u postizanju kvaliteta u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama. Bez komisije koja je objektivno i nepristrasno birana, adekvatno obučavana i u kojoj su uključeni svi relevantni predstavnici (akademske zajednice, studenti, privreda), ne može se zamisliti ni kvalitetan postupak ocjenjivanja ustanova i studijskih programa, pa samim tim ni kvalitet visokog obrazovanja.

Radionica je završena uz pozitivne impresije učesnika, uz nadu da će se dobijene preporuke implementirati u budućim aktivnostima agencija kako bi se registrovale u Evropski registar agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja- EQAR.

Font Resize