Aktuelnosti

Učešće na 29. godišnjoj konferenciji u Budimpešti, Mađarska

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, naime direktor dr Srđa Popović, načelnica Službe za kadrovske, opšte poslove i finansije Gordana Novaković Vuksanović i samostalna savjetnica u Sektoru za kontrolu kvaliteta Ana Rutović, učestvovali su na 29. godišnjoj konferenciji održanoj na Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, u periodu od 16-17. maja 2019. godine, na temu „Budući studenti. Budući univerziteti. Budući poslovi. Profesionalno visoko obrazovanje u svijetu promjena“, a u organizaciji Evropske asocijacije ustanova visokog obrazovanja (EURASHE).

Konferenciju je otvorio profesor József Bódis, državni ministar obrazovanja Mađarske i gospodin Stéphane Lauwick, predsjednik EURASHE-a. U okviru prvog dijela konferencije, predstavnici Agencije su imali priliku da čuju uvodna izlaganja o budućnosti obrazovanja u digitalnom dobu, kao i da steknu uvid u sve veći uticaj upotrebe vještačke inteligencije na politike ustanova visokog obrazovanja, te društvo u cjelini.

Tokom interaktivne sesije na temu „Budući univerziteti“, predstavnici Agencije su se upoznali sa izazovima budućeg razvoja obezbjeđenja kvaliteta, naročito uslijed činjenice da u kontekstu globalnog visokog obrazovanja treba pronaći novu definiciju termina „kvalitet“.

Drugog dana konferencije, dr Shyamal Majumdar, direktor UNESCO-UNEVOC (Međunarodni centar za tehničko i stručno obrazovanje i obuku), održao je predavanje na temu „Glavni trendovi koji utiču na budućnost radnih mjesta“, ističući da će u godinama pred nama jedan od prioriteta biti priprema budućih studenata za upotrebu onih tehnologija koje još uvijek nijesu razvijene, a sve u cilju ispunjavanja zahtjeva poslodavaca. Predstavnici Agencije su zajedno sa predstavnicima drugih ustanova visokog obrazovanja uzeli učešće u Radnoj grupi koja je tokom interaktivne sesije radila na kreiranju budućeg univerziteta, koji će težiti boljoj prepoznatljivosti i referentnosti u evropskom sistemu visokog obrazovanja, a kako bi na najbolji mogući način ispunio ulogu zbog koje je i osnovan.

Navedena konferencija je bila prilika da predstavnici Agencije obogate svoje znanje, kao i da razmijene mišljenja sa drugim predstavnicima iz raznih evropskih zemalja i zemalja regiona, u dijelu kvaliteta visokog obrazovanja i njegovog adekvatnog obezbjeđenja, te da u krajnjem ostvare kontakte u cilju povezivanja sa onim organizacijama i institucijama koje dijele slične ciljeve.

 

Font Resize