Контакт

AГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Контакт телефон: +382 20 675 359
Мобилни: +382 67 109 091
Факс: +382 20 511 297
Eмаил: info@akokvo.me

Михаила Лалића бр.1
81000 Подгорица
Црна Гора


ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ
в.д. Горан Даниловић
Емаил: goran.danilovic@akokvo.me
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Помоћница директора за контролу квалитета
мр Маја Радуновић
Емаил: maja.radunovic@akokvo.me
Самостална савјетница I – за контролу квалитета
др Тамара Ђуричковић
Eмаил: tamara.djurickovic@akokvo.me
Самостална савјетница I – акредитацију и реакредитацију
Ана Рутовић
Службеница за пријем и поступање по обавјештењима о сумњама на преваре односно неправилности
Eмаил: ana.rutovic@akokvo.me
Самостална савјетница III –  за контролу квалитета
мр Алдина Пуришић
Eмаил: aldina.purisic@akokvo.me
Самостални савјетник III – за евалуацију установа високог образовања
Кемал Демировић
Eмаил: kemal.demirovic@akokvo.me
СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИСТРАЖИВАЊЕ 

Помоћница директора за обезбјеђење квалитета и истраживање
мр Тијана Cтанковић
Eмаил: tijana.stankovic@akokvo.me
Самостална савјетница I – за међународну сарадњу
Милица Кавеџић
Емаил: milica.kavedzic@akokvo.me
Самостална савјетница II – за међународну сарадњу 
мр Дуња Булаjић
Eмаил: dunja.bulajic@akokvo.me
Самостална савјетница II – за обезбјеђење квалитета
Јелена Ђукановић
Eмаил: jelena.djukanovic@akokvo.me
СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ

Начелница службе
Гордана Новаковић Вуксановић
Службеница за координацију активности на спровођењу и унапређењу управљања и контрола
Eмаил: gordana.vuksanovic@akokvo.me
Самостална савјетница II – за јавне набавке
Невена Боричић
Службеница за координацију активности на успостављању процеса управљања ризицима
Eмаил: nevena.rakocevic@akokvo.me
Самостални референт, архиварка
Лидија Ћаћић
Eмаил: lidija.cacic@akokvo.me
Самостална референткиња – технички секретар
Тијана Дробњак
Email: tijana.drobnjak@akokvo.me
Самостални референт
Никола Секулић
Email: nikola.sekulic@akokvo.me
Font Resize