Критеријуми за избор екперата

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања током цијеле године има отворен јавни позив за пријаву за листу експерата са које се бирају експертске комисије за акредитацију студијских програма односно реакредитацију установа високог образовања.

Отворени су позиви за избор експерата:

 • Академско особље
 • Студенти
 • Представници привреде

АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ

Критеријуми на основу којих се врши избор за листу експерата су:

 • Посједовање научног, односно академског звања
 • Доказана експертиза и усавршавање у релевантним предметним областима
 • Радно искуство у релевантним предметним областима
 • Доказано искуство у обезбјеђењу квалитета високог образовања
 • Искуство на руководећим мјестима у институцијама високог образовања
 • Искуство у учешћу у пројектима у областима своје експертизе
 • Најважније награде/признања/достигнућа у области своје експертизе
 • Најзначајнија чланства у релевантним тијелима из области своје експертизе
 • Знање енглеског и осталих језика

Уз пријаву, експерти прилажу и CV.

Формулар за пријаву експерта – академско особље

 

СТУДЕНТИ

Пратећи препоруке наведене у Европским стандардима и смјерницама, Агенција, у поступцима реакредитације установа високог образовања, као обавезног члана комисије која ће извршити евалуацију, укључује и студента. Студент се бира са листе експерата – студената.

Критеријуми на основу којих се врши избор за листу експерата за студенте су:

 • Пријављени студент мора да буде на завршној години основних студија, студент мастер или докторских студија
 • Мора бити препознат по изврсности и редовности у студирању
 • Искуство у поступку акредитације студијских програма и реакредитације институција
 • Међународно искуство, додатно усавршавање, члан удружења (студентске организације и сл.)
 • Искуство у обезбјеђењу квалитета у високом образовању
 • Знање енглеског и осталих језика

Уз пријаву, студенти су дужни да предају и мотивационо писмо у којем ће навести разлоге пријављивања, кључне препоруке за унапрјеђење квалитета високог образовања у Црној Гори (према њиховом мишљењу) као и допринос и очекивања од учешћа у експертском тиму за реакредитацију установе.

Формулар за пријаву експерта – студенти

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРИВРЕДЕ

У поступцима реакредитације установа високог образовања, један члан комисије може бити стручно лице за област тржишта рада, којег Агенција бира са листе експерата – представници привреде.

Критеријуми на основу којих се врши избор за листу експерата су:

 • Посједовање научног и/или академског звања
 • Доказана експертиза и усавршавање у релевантним предметним областима
 • Радно искуство у релевантним предметним областима и искуство на руководећим мјестима
 • Искуство у обезбјеђењу квалитета у високом образовању
 • Додатно усавршавање и најзначајнија чланства у релевантним тијелима из области своје експертизе
 • Знање енглеског и осталих језика

Уз пријаву, експерти прилажу и CV.

Формулар за пријаву експерта – представници привреде

 

Font Resize