Kontakt

AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Kontakt telefon: +382 20 675 359
Mobilni: +382 67 109 091
Fax: +382 20 511 297
Email: info@akokvo.me

Mihaila Lalića br. 1
81000 Podgorica
Crna Gora


DIREKTOR AGENCIJE
v.d. Goran Danilović
Email: goran.danilovic@akokvo.me
SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Pomoćnica direktora za kontrolu kvaliteta
mr Maja Radunović
Email: maja.radunovic@akokvo.me
Samostalna savjetnica I – za kontrolu kvaliteta
dr Tamara Đuričković
Email: tamara.djurickovic@akokvo.me
Samostalna savjetnica I – za akreditaciju i reakreditaciju
Ana Rutović
Službenica za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare odnosno nepravilnosti
Email: ana.rutovic@akokvo.me
Samostalna savjetnica III – za kontrolu kvaliteta
mr Aldina Purišić
Email: aldina.purisic@akokvo.me
Samostalni savjetnik III – za evaluaciju ustanova visokog obrazovanja
Kemal Demirović
Email: kemal.demirovic@akokvo.me
SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA I ISTRAŽIVANJE

Pomoćnica direktora za obezbjeđenje kvaliteta i istraživanje
mr Tijana Stanković
Email: tijana.stankovic@akokvo.me
Samostalna savjetnica I – za međunarodnu saradnju
Milica Kavedžić
Email: milica.kavedzic@akokvo.me
Samostalna savjetnica II – za međunarodnu saradnju
mr Dunja Bulajić
Email: dunja.bulajic@akokvo.me
Samostalna savjetnica II – za obezbjeđenje kvaliteta
Jelena Đukanović
Email: jelena.djukanovic@akokvo.me
SLUŽBA ZA KADROVSKE, OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

Načelnica Službe
Gordana Novaković Vuksanović
Službenica za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola
Email: gordana.vuksanovic@akokvo.me
Samostalna savjetnica II – za javne nabavke
Nevena Boričić
Službenica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima
Email: nevena.rakocevic@akokvo.me
Samostalni referent, arhivarka
Lidija Ćaćić
Email: lidija.cacic@akokvo.me
Samostalna referentkinja – tehnički sekretar
Tijana Drobnjak
Email: tijana.drobnjak@akokvo.me
Samostalni referent
Nikola Sekulić
Email: nikola.sekulic@akokvo.me
Font Resize