Međunarodna saradnja

Jedan od prioritetnih zadataka Agencije jeste saradnja sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, uspostavljanje partnerskih odnosa sa agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz drugih zemalja i aktivno učešće u projektima koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa unaprjeđenjem kvaliteta visokog obrazovanja. Zadatak koji proizilazi iz misije Agencije jeste članstvo u ENQA-u i registrovanje u EQAR , za šta je neophodno uskladiti sve zakonske i organizacione elemente crnogorskog sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa ESG i dosljedno ih primjenjivati.

Font Resize