Ustanove visokog obrazovanja

Visoko obrazovanje u Crnoj Gori se ostvaruje na ustanovama visokog obrazovanja (univerzitet, fakultet, umjetnička akademija i visoka škola).

Uslov koji ustanova visokog obrazovanja treba da ispuni da bi dobila licencu Ministarstva prosvjete i mogla da realizuje studijske programe i vrši upis studenata je posjedovanje sertifikata o akreditaciji koji izdaje AKOKVO.

U Crnoj Gori se realizuje 276 studijskih programapo modelu (3+2+3) na 7 ustanova visokog obrazovanja: 4 univerziteta i 3 samostalna fakulteta i jednom Centru za doktorske studije. Od ukupnog broja studijskih programa u 2021. godini 42% se izvodilo na osnovnim studijama (111), 43% na master (123) i 15% na doktorskim (42). U prosjeku godišnje, u posljednjih deset godina, ukupan broj upisanih studenata na svim vrstama studija je iznosio 24.500, a diplomiranih 4800. Od toga broja 74% se upisivalo na državne studije, dok je 72% studenata diplomu dobilo na istim.

Na jedinom državnom univerzitetu izvodi se nastava na 166 studijska programa u okviru 18 fakulteta, jedne umjetničke akademije i jednog Centra za doktroske studije. Na jednom samostalnom državnom fakultetu izvode se 2 studijska programa. Na tri instituta izvode se naučna istraživanja: Institut za biologiju mora, Istorijski institut i Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije. Na tri privatna univerziteta izvodi se nastava na 101 studijskih programa u okviru 25 fakulteta. Na tri samostalna fakulteta od kojih je jedan državni, nastava se realizuje na osam studijskih programa. (Detaljna tabela u nastavku).

USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI, decembar, 2021.
Univerzitet Crne Gore – UCG
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Ekonomski fakultet 6 12. maj 2017.
Arhitektonski fakultet 1 12. maj 2017.
Biotehnički fakultet 13 12. maj 2017.
Elektrotehnički fakultet 10 12. maj 2017.
Fakultet dramskih umjetnosti 7 12. maj 2017.
Fakultet likovnih umjetnosti 8 12. maj 2017.
Fakultet političkih nauka 8 12. maj 2017.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 5 12. maj 2017.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo 4 12. maj 2017.
Filološki fakultet 16 12. maj 2017.
Filozofski fakultet 22 12. maj 2017.
Građevinski fakultet 5 12. maj 2017.
Mašinski fakultet 8 12. maj 2017.
Medicinski fakultet 10 12. maj 2017.
Metalurško-tehnološki fakultet 9 12. maj 2017.
Muzička akademija 4 12. maj 2017.
Pomorski fakultet Kotor 8 12. maj 2017.
Pravni fakultet 6 12. maj 2017.
Prirodno-matematički fakultet 17 12. maj 2017.
Centar za doktorske studije 1 21. jun 2021.
Univerzitet Donja Gorica- UDG
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet pravnih nauka 2 15.oktobar 2020.
Fakultet primijenjene nauke 2 15.oktobar 2020.
Fakultet umjetnosti 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za dizajn i multimediju 4 15.oktobar 2020.
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis 8 15.oktobar 2020.
Fakultet za kulturu i turizam 5 15.oktobar 2020.
Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 3 15.oktobar 2020.
Fakultet za sportski menadžment 1 15.oktobar 2020.
Filološki fakultet 2 15.oktobar 2020.
Humanističke studije 4 15.oktobar 2020.
Politehnika 3 15.oktobar 2020.
Univerzitet Mediteran
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet vizuelnih umjetnosti 4 16. jul 2019.
Fakultet za ekonomiju i biznis 10 16. jul 2019.
Fakultet za informacione tehnologije 3 16. jul 2019.
Fakultet za strane jezike 3 16. jul 2019.
Fakultet za turizam 5 16. jul 2019.
Pravni fakultet 8 16. jul 2019.
Univerzitet Adriatik
Naziv fakulteta Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet za biznis i turizam Budva 1 04. avgust 2020.
Fakultet za mediteranske poslovne studije 3 24. jul 2020.
Fakultet za menadžment Herceg Novi 1 07. septembar 2020.
Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo 6 29. maj 2019.
Fakultet za saobraćaj i komunikacije 2 29. jul 2020.
Fakultet HEC 2 25. januar 2019.
Pomorski fakultet Bar 2 24. jul 2020.
Samostalni fakulteti
Fakultet Br. studijskih programa Datum posljednje reakreditacije
Fakultet za crnogorski jezik i književnost 2 29.jul 2019.
Fakultet za državne i evropske studije 3 02. decembar 2019.
Fakultet za poslovni menadžment Bar 3 22. april 2019.

 

Font Resize