Aktuelnosti

Objavljena je ažurirana lista eksperata za četvrti kvartal 2023. godine.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, shodno Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020) utvrđuje listu eksperata sa koje se biraju ekspertske komisije za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju institucija visokog obrazovanja.

Prema Odluci o utvrđivanju liste eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja, objavljena je ažurirana lista eksperata za četvrti kvartal 2023. godine.

Listu je moguće pogledati na sljedećem linku.

 

Font Resize