Aktuelnosti

Objavljena je ažurirana lista eksperata

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, shodno Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020) utvrđuje listu eksperata sa koje se biraju ekspertske komisije za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju institucija visokog obrazovanja.

Prema o Odluci o utvrđivanju liste eksperata za akreditaciju studijskih programa odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja, objavljena je ažurirana lista eksperata.

Listu eksperata je moguće pogledati na sljedećem linku.

Font Resize