Aktuelnosti

Reakreditovan Filološki fakultet na Univerzitetu Donja Gorica

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja odobrila je dana 28. avgusta 2023. godine izdavanje sertifikata o reakreditaciji Filološkog fakulteta na Univerzitetu Donja Gorica.

Ustanova je evaluirana od strane nezavisne ekspertske Komisije, čiji sastav su činili prof. dr Vladimir Drekalović sa Filozofskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, u svojstvu predsjednika Komisije, doc. dr Vesna Tripković-Samardžić sa Fakulteta za strane jezike, Univerziteta Mediteran, prof. dr Nikola Bjelić sa Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Nišu i mr Domagoj Švigir sa Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, koji su bili članovi Komisije.

Vizija Filološkog fakulteta i studijskih programa osnovnih i master studija koji se izvode na fakultetu je dа se kroz uže i šire lingvističko obrazovanje, nаučnoistrаživаčki rаd i učešće u rаzvoju društvene zаjednice, omogući poštovanje nаjviših аkаdemskih stаndаrda i obezbijedi sticаnje znаnjа i vještinа iz oblasti filologije. Cilj studijskog programa Engleski jezik i književnost je da se studentima omogući sticanje znanja i vještina u oblasti lingvistike i književnosti.

Odluka i Izvještaj o reakreditaciji ustanove dostupni su na sajtu Agencije na stranici Registar reakreditovanih ustanova visokog obrazovanja .

Font Resize