Aktuelnosti

Akreditovani osnovni primijenjeni studijski programi „Primijenjena fizioterapija“ i „Zdravstvena njega“ na Visokoj medicinskoj školi ICEPS u Kotoru

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja odobrila je dana 27. oktobra 2023. godine izdavanje sertifikata o akreditaciji dva osnovna primijenjena studijska programa na Visokoj medicinskoj školi ICEPS u Kotoru:

  • „Primijenjena fizioterapija“ i
  • „Zdravstvena njega“.

Programi su evaluirani od strane nezavisne ekspertske Komisije, čiji sastav su činili prof. dr Dragan Hrnčić sa Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, u svojstvu predsjednika Komisije, prof. dr Deska Dimitrievska sa Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Skoplju i prof. emeritus Slavica Spasić sa Faramaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, koji su bili članovi Komisije.

Studijski programi „Primijenjena fizioterapija“ i „Zdravstvena njega“ ponudiće studentima visok nivo znanja o fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, zdravstvenoj njezi pacjenta, omogućiće obuku za samostalni rad u budućoj profesiji i distizanje visokih standarde struke, poslovne kulture i etike, kako u struci, tako i u društvu uopšte. Jedan od značajnih i strateški važnih ciljeva visokoškolskog obrazovanja u svakom razvijenom društvu, pa i ovih studijskih programa, jeste i sticanje dobre osnove za dalje stručno usavršavanje studenata koji su završili ove studijske programe.

Odluka i Izvještaj o akreditaciji studijskog programa dostupni su na sajtu Agencije na stranici Registar akreditovanih studijskih programa.

Font Resize