Актуелности

Друга тематска радионица у оквиру пројекта SЕQА ЕSG – Усклађивање процеса и метода са ЕSG

Друга тематска радионица у оквиру пројекта „Подршка европским QА агенцијама у испуњавању  ЕSG” (SЕQА – ЕSG) одржана је 29. и 30. новембра 2021. године. Циљ радионице је био размјена искустава и изазова са којима се сријећу Агенције и Министарства задужена за образовање у процесу примјене и усаглашавања стандарда за евалуацију установа високог образовања са ЕSG-јевима.

Тема радионице је било усклађивање националних критеријума за (вањско) обезбјеђење квалитета са Европским стандардима и смјерницама (ЕSG). Конкретно, примјена стандарда 2.1. Интерно обезбјеђење квалитета у којем је наведено да „екстерним обезбјеђењем квалитета разматра се ефективност процеса интерног обезбјеђења квалитета описаних у I дијелу ЕSG-а“, а уз њега и елемената I дијела ЕSG стандарда. Искуства у примјени овог стандарда су подијелиле и Агенције партнери на пројекту, као и експерти из Агенција из региона (АЗВО Хрватска, АIS Латвиа).

Током првог радног дана одржане су презентације од стране представника Европске Асоцијације за обезбјеђење квалитета високог образовања (ЕNQА), Агенције за обезбјеђење квалитета у високом образовању из Латвије, Националног бироа за акредитацију из Чешке и Агенције за акредитацију у високом образовању из Словачке у вези захтјева које поставља 2.1. стандард приликом разматрања интерног обезбјеђења квалитета на установама високог образовања, изазова у примјени овог стандарда као и усклађености са националним оквиром у земљама. Након презентације и отворене дискусије током које су учесници размијенили мишљења, искуства али и проблеме са којима се  сријећу у вези примјене овог стандарда, закључено је да је потребно да сви стејкхолдери разумију овај стандард и начин његове примјене а то може да се постигне кроз континуирану подршку и едукацију које Агенције требају да обезбиједе.

Другог радног дана одржана је презентација представника Агенције за знаност и високо образовање из Хрватске (АЗВО), у оквиру које је приказано како АЗВО покрива I дио ЕSG стандарда кроз активности екстерног обезбјеђења квалитета. Презентација је обухватила и кључне индикаторе који се користе у поступцима евалуација. Током презентације а касније и дискусије, учесници су се сложили да је веома важно да стандарди и индикатори буду разумљиви за институције високог образовања и све остале стејкхолдере како би њихова примјена била ефикасна.

Иако је улога Агенција да помогне институцијама високог образовања у процесу обезбјеђења квалитета, на крају радионице закључено је да је ријеч о процесу који се стално мијења и унапрјеђује као и да су саме институције одговорне за ефикасну примјену стандарда и обезбјеђење квалитета. Улога Агенција у овом процесу јесте прије свега у пружању континуиране подршке институцијама високог образовања (и свим другим стејкхолдерима), едукацији, дефинисању јасних стандарда и индикатора које ће разумјети и институције које треба да обезбиједе квалитетно образовање, али и експерти који морају да оцијене те стандарде у поступцима евалуација.

 

 

 

 

 

Пројекат „Подршка европским QА агенцијама у испуњавању ЕSG” чији је координатор ЕNQА, има за циљ подршку новооснованим институцијама за обезбјеђење квалитета високог образовања у примјени ЕSG. Координатор пројекта је ЕNQА, а партнери на пројекту су: ASCAL – Агенција за обезбјеђење квалитета Албаније, МЕSY – Министарство образовања, спорта и младих из Албаније, МSМТ – Министарство образовања, младих и спорта из Чешке републике, NCFHE  – Национална комисија за високо образовање са Малте, ANACEC– Национална агенција за обезбјеђење квалитета у образовању и истраживању, Молдавија, MECC – Министарство образовања, Моилдавија, AKOKВО – Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, Црна Гора, МПС – Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Црна Гора, SAAHE  – Словачка агенција за акредитацију високог образовања, из словачке, и MSVVAS – Министарство образовања, науке, истраживања и спорта из Словачке.

Font Resize