Актуелности

Иновирани обрасци за акредитацију основних и мастер студија

Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања усвојила је иновиране (допуњене) обрасце за акредитацију основних и мастер студија. Допуна се односи на прилог Табела С2.6.2. Распоред предмета по семестрима, типу и статусу гђе је наведена процентуална заступљеност типа предмета према врсти студија (академским и примијењеним).

Иновиране обрасце је могуће преузети на овом линку.

 

 

Font Resize