Актуелности

Изазови обезбјеђења квалитета за микро-квалификације

Представница Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања учествовала је 12. јануара 2021. године на онлине састанку Радне групе за обезбјеђење квалитета у оквиру ЕРАСМУС пројекта под називом МИЦРОБОЛ, а који је посвећен микро-квалификацијама као посебним облицима усавршавања у склопу цјеложивотног учења, а чијим се завршетком стиче одређена врста исправе односно квалификације.

Главне теме наведеног састанка били су резултати истраживања о тренутном статусу микро-квалификација у Европском простору високог образовања, изазови примјене Болоњских принципа на обезбјеђење квалитета микро-квалификација, као и могућност законског признавања ових мини квалификација за потребе тржишта рада.

Такође, одржана је и пленарна дискусија о микро-квалификацијама у различитим националним система за обезбјеђење квалитета у области високог образовања, током које је представница Агенције изложила како су ови посебни програми усавршавања инкорпорирани у постојећем регулаторном оквиру за област високог образовања, који су услови за њихово похађање и да ли исти пролазе поступак акредитације од стране надлежног органа.

 

Font Resize