Актуелности

Оцијењена усклађеност црногорског система обезбјеђења квалитета високог образовања са европским стандардима

АКОКВО, учесник у активностима Радне групе за признавање диплома и обезбјеђење квалитета у високом образовању земаља Западног Балкана, учествовала је у поступку евалуације усклађености црногорског система обезбјеђења квалитета високог образовања са Европским стандардима и смјерницама (ЕSG).

RCC, координатор Радне групе, је у ту сврху ангажовао три реномирана експерта из ЕУ. Експерти су евалуацију извршили на основу самоевалуационог извјештаја Агенције и експертске онлине посјете из октобра 2020. године свим учесницима система обезбјеђења квалитета високог образовања у Црној Гори (установе високог образовања, студенти, Министарство, представници експертских комисија, представници послодаваца). Као резултат, настао је документ „Оцјењивање система обезбјеђења квалитета у Црној Гори на основу Европских стандарда и смјерница за обезбјеђење квалитета“ (Review of the Quality Assurance System against European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Montenegro) који представља објективну и непристрасну оцјену квалитета црногорског система обезбјеђења квалитета високог образовања у односу на ЕСГ-ом и добру основу за унапрјеђење законских рјешења који уређују ову област.
Подсјећамо, досљедном примјеном ЕSG-а и њеном потврдом са чланством Агенције у ЕNQА-у, Црна Гора добија могућност да њен систем високог образовања буде кредибилан, међународно признат и да се континуирано побољшава.

* * * * *

  • Самоевалуациони извјештај Агенције – ENG
  • Оцјена система обезбјеђења квалитета у Црној Гори на основу Европских стандарда и смјерница за обезбјеђење квалитета – ЦГ | ЕНГ

 

Font Resize