Aktuelnosti

Ocijenjena usklađenost crnogorskog sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa evropskim standardima

AKOKVO, učesnik u aktivnostima Radne grupe za priznavanje diploma i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju zemalja Zapadnog Balkana, učestvovala je u postupku evaluacije usklađenosti crnogorskog sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa Evropskim standardima i smjernicama (ESG).

RCC, koordinator Radne grupe, je u tu svrhu angažovao tri renomirana eksperta iz EU. Eksperti su evaluaciju izvršili na osnovu samoevaluacionog izvještaja Agencije i ekspertske online posjete iz oktobra 2020. godine svim učesnicima sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori (ustanove visokog obrazovanja, studenti, Ministarstvo, predstavnici ekspertskih komisija, predstavnici poslodavaca). Kao rezultat, nastao je dokument „Ocjenjivanje sistema obezbjeđenja kvaliteta u Crnoj Gori na osnovu Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta“ (Review of the Quality Assurance System against European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Montenegro) koji predstavlja objektivnu i nepristrasnu ocjenu kvaliteta crnogorskog sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u odnosu na ESG-om i dobru osnovu za unaprjeđenje zakonskih rješenja koji uređuju ovu oblast.

Podsjećamo, dosljednom primjenom ESG-a i njenom potvrdom sa članstvom Agencije u ENQA-u, Crna Gora dobija mogućnost da njen sistem visokog obrazovanja bude kredibilan, međunarodno priznat i da se kontinuirano poboljšava.

* * * * *

  • Samoevaluacioni izvještaj Agencije – ENG
  • Ocjena sistema obezbjeđenja kvaliteta u Crnoj Gori na osnovu Evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta – CG | ENG
Font Resize