Актуелности

Потписан споразум о сарадњи са Агенцијом Босне и Херцеговине

Директор Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) проф. др Срђа Поповић и директор Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине (ХЕА) проф. др Енес Хашић потписали су дана 11. маја 2021. године Споразум о међусобној сарадњи. Циљ Споразума је сарадња између двије агенције у размјени стручњака за спровођење евалуационих поступака, те сарадња у области обезбјеђења квалитета и сродних пројеката.

Потписници овог споразума сагласни су да побољшају сарадњу у размјени својих стручњака за обезбјеђење квалитета, испитају могућности сарадње на разним пројектима, те да сарађују у поступцима акредитације заједничких студијских програма који укључују високошколске установе и студијске програме у Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Церемонији потписивања Споразума претходио је радни састанак током којег су размијењене информације о систему високог образовања у Босни и Херцеговини и Црној Гори са акцентом на акредитацију и поступке спољног обезбјеђења квалитета који се спроводе у овим државама, те могућа унапрјеђења у овој области. Између осталог, договорено је да се, у што скорије вријеме, организује састанак свих регионалних агенција које се баве обезбјеђењем квалитета у области високог образовања.

 

Font Resize