Aktuelnosti

Potpisan sporazum o saradnji sa Agencijom Bosne i Hercegovine

Direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) prof. dr Srđa Popović i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA) prof. dr Enes Hašić potpisali su dana 11. maja 2021. godine Sporazum o međusobnoj saradnji. Cilj Sporazuma je saradnja između dvije agencije u razmjeni stručnjaka za sprovođenje evaluacionih postupaka, te saradnja u oblasti obezbjeđenja kvaliteta i srodnih projekata.

Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da poboljšaju saradnju u razmjeni svojih stručnjaka za obezbjeđenje kvaliteta, ispitaju mogućnosti saradnje na raznim projektima, te da sarađuju u postupcima akreditacije zajedničkih studijskih programa koji uključuju visokoškolske ustanove i studijske programe u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Ceremoniji potpisivanja Sporazuma prethodio je radni sastanak tokom kojeg su razmijenjene informacije o sistemu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori sa akcentom na akreditaciju i postupke spoljnog obezbjeđenja kvaliteta koji se sprovode u ovim državama, te moguća unaprjeđenja u ovoj oblasti. Između ostalog, dogovoreno je da se, u što skorije vrijeme, organizuje sastanak svih regionalnih agencija koje se bave obezbjeđenjem kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

 

 

Font Resize