Актуелности

Представници Агенције присуствовали су првом састанку Радне групе за обезбјеђење квалитета високог образовања који је одржан у Тбилисију, Грузији, у периоду од 3-4. децембра 2018. године

Секретаријат за праћење Болоњског процеса (БФУГ) је формирао сет Радних група у оквиру земаља чланица Европског простора високог образовања и потписница Болоњске декларације, с циљем идентификовања квалитета имплементације Болоњског процеса.

Представници Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања присуствовали су првом састанку Радне групе за обезбјеђење квалитета високог образовања који је одржан у Тбилисију, Грузији, у периоду од 3-4. децембра 2018. године.

Правни оквир, имплементација Европских стандарда и смјерница (ЕСГ), унутрашње и екстерно обезбјеђење квалитета, као и учешће стејкхолдера у процесу обезбјеђења квалитета су кључне теме о којима се дискутовало на састанку.

Том приликом, сви учесници Радне групе су заједнички поднијели апликацију за пројекат КА3 Ерасмус+ који финансира Европска унија, а чији почетак реализације би се могао очекивати на прољеће 2019.године.

Поред наведеног, приступило се изради заједничког Акционог плана, свих земаља потписница Болоњске декларације, који ће представљати основу за креирање политика и смјерница у области високог образовања на сљедећој Министарској конференцији у Италији 2020.године.

 

Font Resize