Актуелности

Представници Агенције присуствовали су другом састанку Радне групе за обезбјеђење квалитета високог образовања који је одржан у Лимасолу, Кипар, у периоду од 27-28. маја 2019.године

Секретаријат за праћење Болоњског процеса (БФУГ) је формирао сет Радних група у оквиру земаља чланица Европског простора високог образовања и потписница Болоњске декларације, с циљем идентификовања квалитета имплементације Болоњског процеса.

Представници Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, након иницијалног састанка у Тбилисију у децембру прошле године, присуствовали су другом састанку Радне групе за обезбјеђење квалитета високог образовања који је одржан у Лимасолу, на Кипру, у периоду од 27-28. маја 2019.године.

Правни оквир, укљученост стејкхолдера, поступци интерне и екстерне евалуације, акредитација програма заједничких за двије или више земаља су биле кључне теме које су се детаљно обрађивале током састанка. Како свака од тема носи одређене изазове у примјени Европских стандарда и смјерница у осталим земљама Европског простора високог образовања тако па и у Црној Гори, тако су отворене теме произвеле смјернице за примјену рјешења која се базирају на избјегавању грешака које су искусније агенције правиле током свог рада и примјени рјешења која одговарају нашем систему обезбјеђења квалитета. Адекватном примјеном Европских стандарда и смјерница црногорска агенција отвара шансу за чланство у ЕНQА-у и регистровање у ЕQАР и тиме добија формалну потврду кредибилитета свог система високог образовања.

У оквиру Радне групе за обезбјеђење квалитета високог образовања, све земље чланице Европског простора високог образовања имају прилику да учествују у пројекту КА3 Ерасмус +, који је одобрен од стране Европске комисије, а који ће између осталог свим земљама чланицама омогућити учешће у програму размјене запослених, праксе у циљним агенцијама и преноса знања и искуства у конкретним областима. Јачајући капацитете на начин који подразумијева конкретна рјешења и интеракцију са установама и стејкхолдерима, унапређује се квалитет високог образовања у Црној Гори.

 

 

Font Resize