Aktuelnosti

Predstavnici Agencije prisustvovali su drugom sastanku Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koji je održan u Limasolu, Kipar, u periodu od 27-28. maja 2019.godine

Sekretarijat za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) je formirao set Radnih grupa u okviru zemalja članica Evropskog prostora visokog obrazovanja i potpisnica Bolonjske deklaracije, s ciljem identifikovanja kvaliteta implementacije Bolonjskog procesa.

Predstavnici Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, nakon inicijalnog sastanka u Tbilisiju u decembru prošle godine, prisustvovali su drugom sastanku Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja koji je održan u Limasolu, na Kipru, u periodu od 27-28. maja 2019.godine.

Pravni okvir, uključenost stejkholdera, postupci interne i eksterne evaluacije, akreditacija programa zajedničkih za dvije ili više zemalja su bile ključne teme koje su se detaljno obrađivale tokom sastanka. Kako svaka od tema nosi određene izazove u primjeni Evropskih standarda i smjernica u ostalim zemljama Evropskog prostora visokog obrazovanja tako pa i u Crnoj Gori, tako su otvorene teme proizvele smjernice za primjenu rješenja koja se baziraju na izbjegavanju grešaka koje su iskusnije agencije pravile tokom svog rada i primjeni rješenja koja odgovaraju našem sistemu obezbjeđenja kvaliteta. Adekvatnom primjenom Evropskih standarda i smjernica crnogorska agencija otvara šansu za članstvo u ENQA-u i registrovanje u EQAR i time dobija formalnu potvrdu kredibiliteta svog sistema visokog obrazovanja.

U okviru Radne grupe za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, sve zemlje članice Evropskog prostora visokog obrazovanja imaju priliku da učestvuju u projektu KA3 Erasmus +, koji je odobren od strane Evropske komisije, a koji će između ostalog svim zemljama članicama omogućiti učešće u programu razmjene zaposlenih, prakse u ciljnim agencijama i prenosa znanja i iskustva u konkretnim oblastima. Jačajući kapacitete na način koji podrazumijeva konkretna rješenja i interakciju sa ustanovama i stejkholderima, unapređuje se kvalitet visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Zaključci sa sastanaka ove Radne grupe će predstavljati osnovu za kreiranje politika i smjernica u oblasti visokog obrazovanja na sljedećoj Ministarskoj konferenciji u Italiji 2020.godine.

 

Font Resize